[Taiwan tender model] Jiang Yushan "Shuangxi Park" No.c6869c Page 1

[Taiwan tender model] Jiang Yushan "Shuangxi Park" No.c6869c Page 1

[Taiwan tender model] Jiang Yushan "Shuangxi Park" Page 1 No.e81702
[Taiwan tender model] Jiang Yushan "Shuangxi Park" Page 21 No.215fd2
[Taiwan tender model] Jiang Yushan "Shuangxi Park" Page 2 No.ea674e
[Taiwan tender model] Jiang Yushan "Shuangxi Park" Page 8 No.5a02a6
[Taiwan tender model] Jiang Yushan "Shuangxi Park" Page 6 No.33d3a1